Návrhy osvetlenia - realizácia - exteriérové osvetlenie

Hromovka – Špindlerův Mlyn

Realizácia a návrh osvetlenia v športovej predajni Hromovka s prihľiadnutím na investorom požadovanú intenzitu osvetlenia. Táto realizácia je jasným dôkazom toho, že aj s nižším rozpočtom je možné dosiahnuť požadovaný efekt z pohľadu kvality, dostatočného osvetlenia a dizajnu.

Návrhy osvetlenia - vizualizácia - exteriérové osvetlenie

Stano Šesták – riešenie exteriéru

PLÁNUJ! UŠETRÍŠ ČAS A PENIAZE! Na tomto príklade sa dá veľmi rýchlo pochopiť, prečo je dôležité myslieť na osvetlenie ešte vo fáze plánovania stavby. Svetlo dáva exteriéru zmysel aj v noci. Stanovi Šestákovi som pripravil komplexné riešenie a vizuál osvetlenia exteriéru. Keďže záhrada bola v čase návrhu svietidiel už dokončená, museli sme pri realizácii návrhu…