Návrhy osvetlenia - realizácia - exteriérové osvetlenie

Hromovka – Špindlerův Mlyn

Realizácia a návrh osvetlenia v športovej predajni Hromovka s prihľiadnutím na investorom požadovanú intenzitu osvetlenia. Táto realizácia je jasným dôkazom toho, že aj s nižším rozpočtom je možné dosiahnuť požadovaný efekt z pohľadu kvality, dostatočného osvetlenia a dizajnu.