Návrhy osvetlenia - vizualizácia - exteriérové osvetlenie

Stano Šesták – riešenie exteriéru

PLÁNUJ! UŠETRÍŠ ČAS A PENIAZE! Na tomto príklade sa dá veľmi rýchlo pochopiť, prečo je dôležité myslieť na osvetlenie ešte vo fáze plánovania stavby. Svetlo dáva exteriéru zmysel aj v noci. Stanovi Šestákovi som pripravil komplexné riešenie a vizuál osvetlenia exteriéru. Keďže záhrada bola v čase návrhu svietidiel už dokončená, museli sme pri realizácii návrhu…